หน้าหลัก
Home
ประวัติวัดพระแม่มหาการุณย์
History
กิจกรรม
Activities
รูปภาพ
Photo
ศาสนบริการ
Services
คณะสงฆ์
Pastoral Team
 
     
ตารางมิสซา / Mass timetable
  มิสซาวันอาทิตย์ / Sunday Mass (THAI) 9:00 a.m. 10.30 a.m
4:00 p.m. .
  มิสซาวันอาทิตย์ / Sunday Mass (ENGLISH) 5:15 p.m.
  มิสซาวันอาทิตย์ในคืนวันเสาร์ (กลุ่มวิถีคริสตชน)
  Antcipated Thai Mass on Saturday
8.15 p.m.
  มิสซาวันธรรมดา / Weekday Mass (THAI) 7.00 p.m.
   
 
 
ดาวโหลดสารวัด : Download English News Letters
   << ภาษาไทย     << English
 
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ / NEWS
 

• ต้องขออภัยขณะนี้เว็ปไซท์มีการปรับปรุงในเนื้อหา
สาระในหลายหน้า อาจยังไม่สามารถเข้าชมในบางหน้า
- อับเดทหน้า FACEBOOK

- อับเดทหน้า ตามรางมิสซา


• กำหนดวันฉลองวัดพระแม่มหาการุณย์
ในวันเสาร์ที่ 9 ก.พ. 13 มิสซา 10.00 น.
มีพระอัครสังฆราช ฟรังซีสเซียเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิชวานิช เป็นประธานในพิธี
   - มีการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และมีการโปรดศีลกำลัง
   - ช่วงบ่ายอวยพรผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กพิเศษบ้านเทวา
   - เสกบ้านใหม่ซีสเตอร์คณะซาเวเรียน


• วันจันทร์ ที่ 11 ก.พ. เป็นวันผู้ป่วยโลก ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมใจภาวนาาสำหรับผู้ป่วยเป็นพิเศษ

• วันพุธ ที่ 13 ก.พ. เป็นพุธรับเถ้า มิศซา 19.00 น.
เริ่มเทศกาลมหาพรต จำศีลอดเนื้อ
   - ทุกวันศุกร์เทศลการมหาพรตอดเนื้อ
   - เดินรูป 14 ภาค เวลา 19.00 น. มิสซา 19.30 น.
    - รณรงค์จิตตารมภ์มหาพรต เชิญชวนสะสมเงินใส่กระปุกและถุงมหาพรต เพื่อเสียสละใช้โทษบาป และแบ่งปันต่อผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส


• เชิญร่วมสนับสนุนโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุระดับชาติวันละบาท รายะเอียดติดต่อกับกรรมการผู้สูงอายุ

• ผู้ใหญ่ท่านใดที่ยังไม่ได้รับศีลกำลังเชิญมาติดต่อกับ
คุณพ่อเพื่อเรียนคำสอนและเตรียมรับศีลกำลัง


•  ขอเชิญผู้ที่สนใจในคริสตศาสนา สามารถติดต่อที่บ้าน
คุณพ่อเจ้าอาวาท ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.30 - 12.00 น.
หรือติดต่อที่เบอร์ 02-961-5878

  • You may not be able to access to some pages that are still under construction
- Update FACEBOOK

- Update Mass Time Table

• Faith Formation Announcements
- Children : Next classes meet January 20th beginning promptly at 3:00 p.m.
- Adults : Meet from 3:15-4:30 p.m. on Faith Formation Program days, at the small refectory (dining hall) at the Retreat House (or call "Baan Christina"). Please bring a Bible in the language you feel more comfortable reading. (Context: You're Christ's body and individually parts of it. - Corinthians 12:12-30)
- Waiting Area :Available for parents with children in Faith Formation. It is located in the big refectory at the Retreat House (or call "Baan Christina").


• We need choir members and musicians for our Music Ministry. Your assistance would be greatly appreciated by all.

• New Parishioners: Contact us at ourladyofmercyparish@gmail.com to have your name and e-mail address added to our Contact List, so you can receive messages.

• Carpool: Please meet in the choir area after Mass each Sunday, if you can provide a ride for parishioners needing transportation to the Nichada Area.

• "Like" our page on Facebook at "Our Lady of Mercy - Eng Com (Ban Mai, Pakkret, Nonthaburi)" for information about our Community for Mass in English

• Best wishes and blessings to all who are moving. Thank you for your contributions of time, talent and treasure to our parish. Contact us at ourladyofmercyparish@gmail.com if you would like your name removed from our contacts list.
 
  Update 07/02/2013
   
         
IP


69/15 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (แผนที่)
65/15 Moo1 TIWANON RD., BAN MAI, PAKKRET NONTHABURI 11120 (Map)

โทรศัพท์ Telephone : (+66)2-961-5878 | แฟกซ์ Fax : (+66)2-581-7163
Email (English Community) : ourladyofmercyparish@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ Webmaster

Flag Counter